poniedziałek, 14 lutego 2022

Spotkania rodziców 14 i 21 lutego

Najbliższe spotkania z rodzicami są w formie stacjonarnej, tak jak podano w pierwotnym grafiku. Ostatnie spotkanie w marcu będzie organizacyjne i będzie online.