Rocznica I Komunii

Drodzy Rodzice!
Nie tak dawno Wasze Dziecko przystąpiło do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Były to niezapomniane chwile dla Was Rodzice, Waszych Rodzin, a nade wszystko dla Waszych dzieci. Jezus obecny w Eucharystii przynosi nam zawsze radość i pokój. 26 maja 2019 roku będziemy obchodzić rocznicę Uroczystości I Komunii. Proszę Was, byście pozwolili, by ten rok był dla Was czasem jeszcze głębszego poznawania Chrystusa działającego w sakramentach Pokuty i Eucharystii. Warto pamiętać o obietnicach Jezusa związanych z przyjmowaniem Komunii św. w I-piątki miesiąca. 

Oto kalendarz naszych spotkań w ramach przygotowania i obchodów rocznicy I Komunii świętej:
1. Spotkania z rodzicami (dotyczy rodziców dzieci ze wszystkich szkół - tj. 212, 307, 339) 
9 października 2018 (wtorek) o godz. 19.00 (dolny kościół)
26 marca 2019 (wtorek) o godz. 19:00 (dolny kościół) (Uwaga, termin uległ zmianie!)

2. Próby:
21 maja 2019 (wtorek) - godz. 19:15 (kościół górny)
24 maja 2019 (piątek) - godz. 19:15 (kościół górny)                                            
      
3. Spowiedź - 25 maja:
Godz. 9:30 - szkoła 212
Godz. 11:30 - szkoły: 307 i 339
      
4. Uroczysta Msza święta - 26 maja 2019, godz. 11:30.
    
5.  W ramach Uroczystości dzieci otrzymają Pismo Święte. Będzie bardzo pomocne na lekcjach katechezy w klasie czwartej. Poznawanie obecności Jezusa w Słowie Bożym stanowi kontynuację i pogłębienie sakramentów otrzymanych w klasie trzeciej. Składka (Pismo święte i dekoracja kościoła) wynosi 100 zł (jeśli ktoś posiada Biblię, to składka na dekoracje kościoła wynosi 30 zł). Pieniądze proszę składać u katechetów w szkole albo u ks. Tomasza do końca marca 2019 r.  Biblie zostały już zamówione. W razie pytań proszę o kontakt. 


Życzę głębokiego przeżywania tego pięknego czasu. Niech odnawia się w nas miłość do Jezusa. On nas bardzo kocha. Pamiętam o Was w modlitwie.

ks. Tomasz Sadłowski MIC (t.sadlowski@marianie.pl)