Terminarz spotkań


Komunikaty dla rodziców i dzieci 
przed Uroczystością I Komunii Św. w 2019 roku 
w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie

1.      Sakrament Komunii Świętej przyjmujemy w Parafii zamieszkania.
2.      I spowiedź Św. będzie w piątek 10 maja 2019 roku
1
9:00 - szkoły 212, 339 i INNE, 20:00 - szkoła 307.
3.      I komunia Św. odbędzie się w SOBOTĘ 11 maja 2019 ROKU
szkoły nr 212, 339 i inne - godz. 10.00,  szkoła nr 307 - godz. 12.00,
4.      Warunkiem dopuszczenia dziecka do sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii świętej jest:
-
niedzielne uczestnictwo we Mszy świętej oraz uczęszczanie na lekcje religii w szkole.
- udział we wszystkich spotkaniach i nabożeństwach, związanych z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów
.
5.      Terminy Nabożeństw i spotkań informacyjno- formacyjnych:
- 7 pażdziernik
a 2018, godz. 11.30 - Msza św. i wręczenie dzieciom różańca
-
15 października 2018, godz. 19.00 - spotkanie formacyjne tylko dla rodziców (dolny kościół)
-
12 listopada 2018, godz. 17.00 - Msza św. i wręczenie dzieciom książeczek do nabożeństwa
- 19 listopada 2018, godz. 19.00 - spotkanie formacyjne tylko dla rodziców (dolny kościół)
- 3 grudnia 2018, godz. 17.00 - Msza św. i wręczenie dzieciom medalików
- 1
7 grudnia 2018, godz. 19.00 - spotkanie formacyjne tylko dla rodziców (kaplica bł. Jerzego) - UWAGA - nastąpiła zmiana miejsca spotkania!
- 14 stycz
nia 2019, godz. 19.00 (UWAGA - nastąpiła zmiana godziny) - Msza św. i wręczenie tekstów: „Prośba o dopuszczenie do sakramentów świętych”. Msza odbędzie się w dolnym kościele!!
- 21 stycz
nia 2019, godz. 19.00 - spotkanie formacyjne tylko dla rodziców (dolny kościół)
- 25 luty 2019, godz. 19.00 - spotkanie formacyjne tylko dla rodziców (dolny kościół)
- 25 - 27 marca 2019rekolekcje wielkopostne dla dzieci
- 11-15 marzec/ 25-29 marzec/ 11-12 kwiecień 2019 - spotkania indywidualne rodziców i dziecka z ks. Tomaszem (rozmowa dotycząca katechizmu, spowiedzi, Eucharystii). Dzieci przychodzą z zaliczonymi modlitwami, z zeszytem, książką do religii oraz „Prośbą o dopuszczenie do sakramentów świętych”. Terminy będą podane na ostatnim spotkaniu z rodzicami oraz na stronie głównej.

6.      Próby przed I Komunią
• Szkoła 307
23.04.2019 (wt) - godz. 17:00
24.04.2019 (śr) - godz. 19:00
07.05.2019 (wt) - godz. 19:00
09.05.2019 (cz) - godz. 19:00 - próba generalna

• Szkoły 212, 339 i inne
23.04.2019 (wt) - godz. 19:00
25.04.2019 (czw) - godz. 19:00
06.05.2019 (pn) - godz. 19:00
08.05.2019 (śr) - godz. 19:00 - próba generalna


7.      Stroje komunijne są jednolite i szyje je firma Bamax tel. 22 835 11 47 www.bamax.pl
- 6 listopad 2018 miary strojów komunijnych (dziewczynki – jednolite sukienki, chłopcy – komże). Od godz. 17:00 chłopcy, od godz. 18:00 dziewczynki. Miejsce: sala Emaus w dolnym kościele.
- 8 kwietnia 2019 odbiór strojów komunijnych (o
d godz. 17:00 do godz. 19:00. Miejsce: sala Emaus w dolnym kościele).
8.      Proszę Rodziców dzieci, które były ochrzczone poza tutejszą parafią (Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, ul. Św. Bonifacego 9), aby najpóźniej do końca października dostarczyli świadectwo chrztu dziecka! Gdyby zdarzyło się, że dziecko nie ma sakramentu chrztu, proszę o jak najszybsze zgłoszenie się w tej sprawie do mnie.
9.      W celu zabezpieczenia właściwego ładu i porządku podczas liturgii Mszy świętej w dniu 11 maja - podobnie jak w poprzednich latach - oprawą fotograficzną zajmują się tylko wyznaczeni przez parafię fotograf i operator video.
10.  Składka I komunijna wynosi 150 zł. Pieniądze te są przeznaczone na: różaniec i etui, książeczkę do nabożeństwa, łańcuszek i medalik, obrazek I komunijny, kwiaty, dekorację kościoła, chlebki komunijne, dar ołtarza.
11.  Biały Tydzień 11 - 16 maja (niedziela, godz. 11.30; poniedziałek - czwartek godz. 17.00). Na zakończenie „Białego Tygodnia” 17 maja 2019 (piątek) planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu dla dzieci i rodziców (dla chętnych). Informacja o kosztach będzie podana w późniejszym czasie.

W razie potrzeby proszę o kontakt ze mną: ks. Tomasz Sadłowski MIC, ul. św. Bonifacego 9, Tel. 577-644-135, email: t.sadlowski@marianie.pl
Informacje na bieżąco: