poniedziałek, 15 listopada 2021

Pospotkaniowo

Z podziękowaniem za minione piękne spotkanie z Waszymi wspaniałymi rodzinami! Pamiętajcie o świetle, znaku obecności Jezusa, który idzie z Wami. Zapalajcie świecę - do modlitwy, przy stole rodzinnym. 

Primo. Zapalając mówimy "światło Chrystusa" i odpowiadamy "Bogu niech będą dzięki". A gasząc "Światło Chrystusa niech pozostanie w naszych sercach" i odpowiadamy "Amen". 

Secundo. Podczas modlitwy możemy mówić nasze dziękczynienia, prośby, potem modlitwy z pacierza Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario (lub 10-tek różańca), a na koniec przekazać sobie znak pokoju. 

Z pamięcią! Do następnego spotkania. Ks. Tomek
I dziękuję wszystkim, którzy uprzedzili o swojej niemożności przybycia. Świece czekają na Was! Trzymajcie się.