sobota, 23 maja 2020

Pierwsza Komunia w dzień powszedni

W związku z zaistniałymi ograniczeniami i wciąż niepewną sytuacją chcemy poinformować dzieci i rodziców, którzy nie chcą czekać do jesieni, o możliwości przystąpienia do I Komunii Świętej w dni powszednie na wieczornej mszy świętej o godz. 18.00.

Na taką I Komunię należy zgłosić się indywidualnie poprzez mail (t.sadlowski@marianie.pl) lub telefon. Należy przed Komunią mieć odbytą rozmowę końcową. Jednego dnia może uczestniczyć w Uroczystości do 5 dzieci. Msza taka będzie z formularza odpowiedniego dla danego dnia, dla dzieci wystawione zostaną klęczniki. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dostępne dni to:
2.06; 4.06; 5.06; 9.06; 12.06; 16.06; 19.06; 23.06; 25.06; 26.06; 30.06; 2.07; 3.07.
W razie potrzeby możliwe są też inne dni w późniejszym terminie.
Informacje praktyczne o takiej formie I Komunii Świętej.