poniedziałek, 2 marca 2020

Tekst prośby o dopuszczenie do sakramentu

Tak jak mówiłem podczas spotkania z rodzicami i na ostatnim wspólnym spotkaniu - na rozmowę dzieci przynoszą własnoręcznie napisaną prośbę o następującej lub podobnej treści (ważne, by był to dokument sporządzony przez dziecko wyrażający jego osobistą prośbę - być może będzie potrzebna pomoc starszych):

Ja (imię i nazwisko) proszę o dopuszczenie mnie do sakramentów: spowiedzi i komunii świętej. Prośbę swą potwierdzam ukończonym przygotowaniem (i, jeśli nie wszystko zostało jeszcze zaliczone: Dołożę starań by dopełnić wymagane zaliczenia). Decyzja moja jest świadoma i dobrowolna.

Podpis dziecka