piątek, 5 kwietnia 2019

Odbiór strojów

Przypominamy, że w poniedziałek 8 kwietnia 2019 odbieramy stroje komunijne. Będzie można to zrobić od godz. 17:00 do godz. 19:00 w sali Emaus w dolnym kościele (czyli tam, gdzie było pobranie miar).