sobota, 3 listopada 2018

Miary strojów komunijnych

Przypominamy, że to wydarzenie już niedługo - 6 listopada. Miary strojów będą od godz. 17:00 dla chłopców, a od godz. 18:00 dla dziewczynek. Miejsce: sala Emaus w dolnym kościele. Dzieci będą przystępować do Komunii w jednolitych strojach: dziewczynki - w sukienkach, chłopcy – w komżach. Stroje komunijne szyje firma Bamax.