piątek, 3 lutego 2017

Zmiana terminu odbioru strojów komunijnych

Odbiór strojów komu nijnych odbędzie się 14 marca według następującej kolejności:
szkoła 212: godzina 17:00 chłopcy, godzina 17:30 dziewczynki
szkoła 307: godzina 180:0 chłopcy, godzina 18:30 dziewczynki
szkoła 339: godzina 19:00 chłopcy i dziewczynki