Rozmowy końcowe z ks. Tomaszem

Dzień (28)
godzina
status
28.05. czwartek
(10)
16:40

17:00
 WOLNE
17:40
 WOLNE
18:00
 WOLNE
18:20
 WOLNE
18:40
 WOLNE
19:20
19:40
20:00
 WOLNE
20:20
 WOLNE
29.05. piątek
(10)
16:20
16:40
 WOLNE
17:00
17:40
18:00
18:20
18:40
 WOLNE
19:20
19:40
20:00
1.06. poniedziałek
(8)
16.20
 WOLNE
16:40
 WOLNE
17.00
 WOLNE
17:20
 WOLNE
17:40
 WOLNE
18:00
18:20
18:40
1.06. poniedziałek
(4)
19:20
19:40
20:00
20:20
2.06. wtorek
(10)
17:00

17:20
17:40
 WOLNE
18:00
 WOLNE
18:20
18:40
 WOLNE
19:20
 WOLNE
19:40
20:00
20:20
3.06. środa
(10)
16:20
16:40
17.00
17:20
17:40
18:00
 WOLNE
18:20
19:00
19:20
 WOLNE
19:40
 WOLNE
Dzień (27)
godzina
status
4.06. czwartek
(8)
16:20
16:40
 WOLNE
17.00
 WOLNE
17:20
 WOLNE
17:40
 WOLNE
18:00
 WOLNE
18:20
 WOLNE
18:40
 WOLNE
5.06 piątek
(8)
18:00
18:20
18:40
19:00
19:20
19:40
 WOLNE
20:00
 WOLNE
20:20
 WOLNE
8.06 poniedziałek
(11)
16:40
17.00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40
19:20
19:40
 WOLNE
20:00
20:20


Dzień (28)
godzina
status
9.06. wtorek
(7)
16:20
16:40
WOLNE
17:00
17:20

17:40
18:00
18:20
10.06. środa
(9)
16:40
17.00
17:20
 WOLNE
17:40
18:00
18:20
18:40
 WOLNE
19:00
 WOLNE
19:20
15.06 poniedziałek
(12)
16:20
16:40
17.00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:40

19:00
19:40
20:00
20:20
16.06 wtorek
(7)
16:20
16:40
17:00
17:20
17:40

18:00
18:20
18:40
17.06 środa (5)
16:20
16:40

17:00

17:20

17:40

18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19.06 piątek
16:00
16:20
16:40
17:00